Leerplannen SO

Leerplannen SO 

Het GO! onderwijs van de Vlaamse Gemeenschap is als centrale inrichtende macht bevoegd voor de ontwikkeling van haar leerplannen en voor de goedkeuring ervan voor ze ter advisering/goedkeuring worden voorgelegd aan de onderwijsinspectie/de Vlaamse minister van Onderwijs, Jeugd, Gelijke Kansen en Brussel.

Kwaliteitsvolle leerplannen zijn een belangrijk instrument voor leraren om dag aan dag goed onderwijs te realiseren; ze kunnen ook worden aangewend als hefbomen om onderwijsvernieuwingen ingang te laten vinden. Wat we leerlingen willen meegeven en hoe dit vorm en inhoud krijgt in het onderwijs, is dan ook een centrale vraag met betrekking tot leerplanontwikkeling.

Bij de leerplanontwikkeling legt het GO! onderwijs van de Vlaamse Gemeenschap dan ook de klemtoon op een evenwicht tussen:
  • leerplannen die scholen in staat stellen om het maatschappelijke minimum te realiseren én toch ruimte laten om eigen keuzes te maken;
  • leerplannen als open referentiekaders die ruimte laten om aan te sluiten bij het profiel van de school;
  • leerplannen die voorwaardenscheppend zijn om te leren in plaats van gedetailleerde voorschriften te geven.

De meeste leerplannen kan u downloaden vanuit de lessentabellen of het overzicht complementair gedeelte of de leerplancatalogus.

Een aantal leerplannen kan u niet in onze catalogus consulteren. Hieronder vindt u de linken voor:
  • Niet-confessionele Zedenleer
    De leerplannen voor niet-confessionele zedenleer kunnen worden gedownload van de website van de Raad voor inspectie en begeleiding niet-confessionele zedenleer (www.ribz.be)
  • De leerplannen katholieke godsdienst kunnen besteld worden via de uitgeverij LICAP, contactpersoon: Mevrouw Mattheys Sophie, tel.: (02)509 96 72 - e-mail: info@licap.be of via volgende link: http://www.licap.be/nl/catalogus/schoolbestellingen/1/8/14

GO! onderwijs van de Vlaamse Gemeenschap Willebroekkaai 36 1000 Brussel tel. 02 790 92 00 info@g-o.be Disclaimer Privacy