GO! memorandum 2014

GO! memorandum 2014 

Voor elk nieuw komend Vlaams parlement maakt het GO! een memorandum met zijn verwachtingen, wensen en visie m.b.t. het onderwijs van de komende jaren. De Raad GO! wil daarbij belanghebbenden uit alle geledingen van het net betrekken.

Het memorandum 2014: onze boodschap aan toekomstige politici…

In 2014 worden de burgers van dit land opgeroepen om volksvertegenwoordigers te kiezen voor het Europese, het Federale en het Vlaamse parlement.

Het is belangrijk te weten welke plannen de kandidaat-vertegenwoordigers hebben voor het onderwijs in het algemeen en het GO! in het bijzonder. Maar even belangrijk is dat wij als onderwijsnet onze ideeën aan de toekomstige beleidsmakers kenbaar maken. Het GO! doet dat via een memorandum: een document waarin we onze wensen voor, onze verwachtingen van en onze visie op het onderwijs van de komende jaren duidelijk maken. Dit memorandum wordt opgemaakt op initiatief en onder de eindverantwoordelijkheid van de Raad van bestuur van het GO!

 …via een participatief traject met alle belanghebbenden uit het GO!

Omdat complexe vraagstukken het best beantwoord worden vanuit verschillende perspectieven, posities en rollen, wil het GO! haar 'Memorandum 2014' tot stand laten komen via een participatief traject samen met alle onderwijsdeelnemers in alle scholen en instellingen van het GO!.

  • Met de leerlingen wordt een traject opgezet via de leerlingenraden.
  • Cursisten worden betrokken via hun centrum.
  • Met de ouders wordt een traject opgezet in samenwerking met GO! ouders.
  • Met de raden van bestuur, directies en leerkrachten hebben we het traject via een brede online-enquête opgestart die ons een hoop ideeën heeft opgeleverd.

De ideeën die we via de online-enquête in de bus kregen willen we op donderdagavond 10 oktober 2013 verder uitwerken tijdens regionale sessies die tegelijk plaatsvinden in de 5 Vlaamse provincies.

Per regionale Ronde Tafel denken we aan 100 à 120 deelnemers. Onder deskundige leiding van gespreksbegeleiders discussiëren zij in kleinere groepjes over de verschillende toekomstthema’s waarvoor het  GO! aandacht vraagt.


GO! onderwijs van de Vlaamse Gemeenschap Willebroekkaai 36 1000 Brussel tel. 02 790 92 00 www.g-o.be