Ouders en school, een hechte tandem voor het kind!

Ouders en school, een hechte tandem voor het kind! 

Onze samenleving is voortdurend in beweging. Het traditionele gezin maakt plaats voor andere, vaak complexere gezinsvormen.

Een op vier leerlingen in de derde graad van het secundair onderwijs heeft gescheiden ouders. Bij kleuters is dat één op tien. Vijf tot zeven procent van de gezinnen is immers nieuw samengesteld en 9,5 tot 10 procent van de kinderen leeft in een gezin met een stiefouder. Bovendien is elf procent van de vrouwen tussen 40 en 44 jaar alleenstaande moeder; bij de mannen in die leeftijdscategorie is slechts twee procent alleenstaand.

Voor scholen is omgaan met verschillende gezinsvormen en veranderende gezinssituaties van leerlingen niet evident. Het gebeurt steeds vaker dat ouders die gescheiden zijn of niet meer samenleven maar wel gezamenlijk het ouderlijk gezag uitoefenen niet tot een consensus komen over de schoolloopbaan van hun kinderen. Bijvoorbeeld: elke ouder wil voor het kind een ander levensbeschouwelijk vak of een andere studierichting; de ene ouder wil het kind laten deelnemen aan een GWP of andere (na)schoolse activiteiten, de andere niet; de ene ouder wil school A, de andere school B. Voor een aantal van deze knelpunten vindt de school in de regelgeving geen houvast om de meest geschikte beslissing te nemen.

Via deze website reikt het GO! zijn scholen een theoretisch en praktisch juridisch kader aan om ouders en hun kinderen op de best mogelijke wijze te helpen en om correct te handelen binnen het juridische kader en in het belang van elk betrokken kind.

Hoe beter de school rekening houdt met de rechtspositie van ouders en hun kinderen binnen de schoolcontext, hoe sterker zij samen met de ouders kan bijdragen aan de maximale ontwikkeling van elk kind. Op die manier bouwen wij samen aan de gezinsvriendelijke school waar alle leerlingen en hun ouders zich thuis kunnen voelen.


Raymonda Verdyck
afgevaardigd bestuurder


GO! onderwijs van de Vlaamse Gemeenschap Willebroekkaai 36 1000 Brussel tel. 02 790 92 00 www.g-o.be