Pedagogische diensten

Pedagogische diensten 

De Pedagogische Begeleidingsdienst (PBD), de Permanente Ondersteuningscel (POC) en het Centrum voor Nascholing (NAS) vormen samen de pedagogische diensten van het GO!. Deze diensten zorgen voor de pedagogische begeleiding en ondersteuning van scholen, instellingen en centra en ontwikkelen tal van begeleidings- en nascholingsactiviteiten ten behoeve van de personeelsleden van het GO!. Verneem meer over onze


GO! onderwijs van de Vlaamse Gemeenschap Willebroekkaai 36 1000 Brussel tel. 02 790 92 00 www.g-o.be